Ponuka

Ponuka

Ponuka služieb spoločnosti MediScience s.r.o.

Dodávky materiálu pre biomedicínsky výskum

Náš záber je na celé portfólio výskumu živých organizmov - od nanoštruktúr až po makroskopiu, od softvéru na modelovanie až po komplexné laboratória, od priamych platieb, cez operatívny leasing až po nájom zariadení. Dodávame špecifické zariadenia, chemický, plastový a sklenený spotrebný tovar vrátane jedinečných zadaní vyžadujúcich schválenie zvláštnych povolení. Všetok tovar dodávame v čo najkratších časoch, v cenách prispôsobených vedeckým a grantovým podmienkam, teda bez zbytočných príplatkov za exkluzivitu a skrytých poplatkov.

 

Administratívne spracovanie preklinických a klinických biomedicínskych skúšok

V tejto oblasti je najdôležitejším dodržiavanie aktuálne platných (a neustále sa meniacich) predpisov a zákonov nielen na národnej, ale najmä európskej úrovni, čo je charakterizované vysokou mierou formalít a administratívnej záťaže. Náš personál (interný aj externý spolupracovníci) má dostatočné skúsenosti s procesmi schvaľovania na úrovni ŠUKL ako aj EMEA. Sme schopní posúdiť všetky aspekty, ktoré sú vyplývajúce z legislatívnych procesov spojených s prípravou, priebehom a úspešným uzavretím súvisiacich procesov.

 

Aplikovaný výskum a vývoj

V rámci základnej štruktúry spoločnosti MediScience s.r.o. máme samostatné oddelenie zamerané na aplikovaný výskum a vývoj v biomedicínskej oblasti. Zameranie je najmä na čo najrýchlejšie zavádzanie metód a postupov do praxe v spolupráci s excelentnými pracoviskami výskumu a vývoja na Slovensku. Sme odberateľom výstupov

Kto je online?

Máme online 10 hostí 

Prieskum

Čo si myslíte o našich stránkach?

casus telefon
casus teleon
casus telefon