Štruktúra MediScience

Štruktúra MediScience

Spoločnosť MediScience pozostáva aktuálne z dvoch oddelení:

1, Oddelenie materiálneho zabezpečenia- komplexné materiálne zabezpečenie biomedicínskych laboratórií

2, Oddelenie aplikovaného výskumu- vlastný biomedicínsky výskum- predklinické testovanie, klinické štúdie- príprava finálnych protokolov so zavedením do medicínckej praxe

 

 

Kto je online?

Máme online 10 hostí 

Prieskum

Čo si myslíte o našich stránkach?

casus telefon
casus teleon
casus telefon